Създава се Консултативен съвет по безопасност към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Създава се Консултативен съвет по безопасност към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в който са включени синдикалните организации в жп сектора и ръководствата на двете жп. дружества. Целта на съвета е да извършва постоянен мониторинг и контрол на…