Медиен мониторинг 25-30.04.2019

Мониторингът може да видите тук

Мониторинг на сключените договори по обществени поръчки в сектор „Строителство“ – януари – март 2018 г.

Инж. Йоана Бетова, експерт КСБ, екип на КСБ Камарата на строителите в България (КСБ) изготвя и публикува всяко тримесечие доклад и в началото на всяка година доклад за предходната по мониторинг на сключените договори по обявени обществени поръчки на база…

КСБ – Мониторинг от 13 август 2014

КСБ – Мониторинг от 13 август 2014

Мониторинг на обществените поръчки – декември 2013 г.

Таня Бъчварова -гл. експерт, ръководител проект „Мониторинг на обществените поръчки“, екип КСБ   Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които се очертават условията, влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл „Строителство“ през декември 2013 г. Посочват се…

Мониторинг на обществените поръчки за ноември 2012 г.

Елена Недева, експерт „Проектиране и строителен надзор”, инж. Емил Гигов, гл. експерт „Високосградно строителство“, инж. Зорница Александрова, гл. експерт „Регионална политика“, инж. Стефан Карчев, гл. експерт „Инженерна инфраструктура“, Христофор Баръмов, експерт „Енергийна инфраструктура“, инж. Веселка Пешова, експерт „Анализи и прогнози“,…

Мониторинг на обществените поръчки – октомври 2012 г.

Елена Недева, инж. Емил Гигов, инж. Зорница Александрова, инж. Стефан Карчев, Христофор Баръмов, инж. Веселка Пешова, Таня Бъчварова – експерти в КСБ Тенденция на обществените поръчки – отрасъл строителство Обявените поръчки за октомври на 2012 г. са 241 бр., от…