Вестник Строител » Публикации по ключова дума » МОСВ (Страница 6)

Министерството на околната среда и водите отмени глобите на Оловно-цинковия комплекс в Кърджали, налагани всеки месец заради замърсяване на въздуха със серен диоксид и оловни аерозоли. Няколко комплексни проверки на Регионалната екоинспекция в Хасково са показали, че измерените концентрации на вредните емисии са под допустимите норми. Добивът на олово в Кърджали е спрян от близо […]

Прочети още…           Прочетена: 55

На 20.02.2012 г. Столичната община внесе за разглеждане в МОСВ проект „Инженерна инфраструктура на местност „бул. Сливница” – II етап, между ул. „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”. Схемата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Приоритетна ос 1, Процедура №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации […]

Прочети още…           Прочетена: 73

В МОСВ бяха подадени за оценка последните 54 проекта за изграждане на ВиК инфраструктура в населени места над 10 хил. еквивалентни жители със средства от Оперативна програма „Околна среда”. Стойността им е около 2 милиарда лева., с които общините кандидатстват за строителство или модернизация на 40 пречиствателни станции за отпадъчни води и над 1600 км. […]

Прочети още…           Прочетена: 84

Министерството на околната среда и водите обяви процедура „Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата”. Средствата по нея са в размер на 12 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда”, а бенефициент е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. […]

Прочети още…           Прочетена: 57