МОСВ спря глобите на ОЦК Кърджали

Министерството на околната среда и водите отмени глобите на Оловно-цинковия комплекс в Кърджали, налагани всеки месец заради замърсяване на въздуха със серен диоксид и оловни аерозоли. Няколко комплексни проверки на Регионалната екоинспекция в Хасково са показали, че измерените концентрации на…

СО внесе за оценка в МОСВ два проекта за изграждане на инженерна инфраструктура

На 20.02.2012 г. Столичната община внесе за разглеждане в МОСВ проект „Инженерна инфраструктура на местност „бул. Сливница” – II етап, между ул. „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”. Схемата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Приоритетна ос 1,…

Нови 54 проекти за строителство на ВиК мрежи и пречиствателни станции бяха подадени за оценка в МОСВ

В МОСВ бяха подадени за оценка последните 54 проекта за изграждане на ВиК инфраструктура в населени места над 10 хил. еквивалентни жители със средства от Оперативна програма „Околна среда”. Стойността им е около 2 милиарда лева., с които общините кандидатстват…

МОСВ обяви процедура за 12 млн. лв за реформиране на ВиК сектора

Министерството на околната среда и водите обяви процедура „Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата”. Средствата по нея са в размер на 12 млн.…