Вестник Строител » Публикации по ключова дума » МРРБ (Страница 8)

Публикувана е тръжна документация по обществена поръчка с предмет: Избор на проектни мениджъри по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на проектен мениджър за територията на Северозападен район, в който попадат […]

Прочети още…           Прочетена: 49

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще посети утре Шумен. Там ще бъдат подписани договорите по схема BG161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” – етап 2 на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР). Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 48.4 млн. лева. В 12 ч в […]

Прочети още…           Прочетена: 57

Утре, 3 февруари, от 14.00 часа в зала „Пресцентър” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет „Избор на Фонд за жилищно обновяване“. Оферти за участие в процедурата за избор на изпълнител подадоха Първа инвестиционна банка и Корпоративна търговска банка. Фондът за жилищно обновяване, […]

Прочети още…           Прочетена: 62