Публикувана е тръжна документация по обществена поръчка с предмет: Избор на проектни мениджъри по проект „Енергийно обновяване на българските домове”

Публикувана е тръжна документация по обществена поръчка с предмет: Избор на проектни мениджъри по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции:…

Лиляна Павлова ще посети утре Шумен

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще посети утре Шумен. Там ще бъдат подписани договорите по схема BG161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” – етап 2 на Оперативна програма „Регионално развитие”…

В МРРБ ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет „Избор на Фонд за жилищно обновяване”

Утре, 3 февруари, от 14.00 часа в зала „Пресцентър” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет „Избор на Фонд за жилищно обновяване“. Оферти за участие в процедурата за…