НАГ вече извършва техническите услуги, свързани с озеленяване

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, приета с Решение № 794 от 21.12.2017 г. на Столичния общински съвет, вече е в сила. Основната цел на промените е облекчаване…

Обявиха конкурс за идеен проект за пешеходни надлези над СОП

Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столичната община (СО) обяви открит конкурс за изработване на идеен проект за „Пешеходни надлези над Софийски околовръстен път (СОП)“. За наградния фонд са отделени 10 хил. лв. Определеният на първо място участник ще получи 5…

Представят проектите за реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков“

Днес от 17.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столичнага община, ще се проведе представяне на проекти за обект „Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков“ в участъка от…

Представят проектите за реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков“

На 28.04.2017 г. от 17.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столичнага община, ще се проведе представяне на проекти за обект „Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков“ в…

Утре ще се проведе заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав

Утре ще се проведе заседание на специализиран състав на Общинският експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) в разширен състав. То ще започне от 10. 00 ч. В дневния ред са включени проект за изграждане на жилищна сграда с апартаменти,…

До октомври ще е готов доклад за развитие на публичните пространства в София

До октомври т.г. ще е готов доклад за развитие на публичните пространства в централната градска част на София, т.нар. исторически център. Екип от 40-50 български архитекти ще подготвят теренните проучвания необходими за подготовката му, като те трябва да са приключили…

Екипът на Ян Геел пристига в София, за да даде старт на работа за развитие на публичните пространства на столицата ни

Gehl Architects ще консултират Столична община за подобряване на градската среда и за развитието й като зелен град и ще изнесат публична лекция за гражданите. Това съобщиха от Направление „Архитектура и градоустройство“.  Екипът на  Ян Геел пристига в София по…

СО обяви открит конкурс за превръщането на топлоцентралата на НДК в Център за изкуство и култура

Столичната община обяви открит конкурс за обемно- пространствена концепция и идеен проект, въз основа на които да се разработи бъдещия инвестиционен проект за реконструкция и преустройство на съществуващата сграда на топлоцентралата на НДК и превръщането ѝ в Център за изкуство…

НАГ изготви интерактивна карта на детските площадки в София

През изминалата 2016 г. Направление „Архитектура и градоустройство“ започна изработване на Стратегия за създаване на локални градини с детски площадки в междублоковите пространства на територията на Столичната община. Във връзка с това главният архитект Здравко Здравков възложи на Общинското предприятие…

Днес ще бъде разгледан проект на подробен комуникационно-транспортен план за „Източна тангента“

Днес Експертния съвет към Направление „Архитектура и градоустройство“ ще обсъжда проект на задание за комплексно транспортно проучване за решаване на проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на София. Териториалният обхват е пл. „Македония“ – бул. „Христо Ботев“…

В петък в НАГ ще обсъждат проект на подробен комуникационно-транспортен план за „Източна тангента“ в участъка от бул. „Ботевградско шосе“ до бул. „Шипченски проход“

В петък Експертния съвет към Направление „Архитектура и градоустройство“ ще обсъжда проект на задание за комплексно транспортно проучване за решаване на проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на София. Териториалният обхват е пл. „Македония“ – бул. „Христо…

Вижте схеми на Стара София от 1936 г.

В сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“, раздел „Културно наследство“ са публикувани схеми на Стара София от 1936 г. Схемите съдържат информация за изградените канализация, водопровод, паваж, паркове и паваж  до 1934 и състоянието им към 1936 г. Можете да…