Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Оряхово

Наименование:Упражняване на строителен надзор на подпорни стени в гр. Оряхово Възложител: Община Оряхово Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 2 300 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2012, 17:00 ч.   Виж…

Строителен надзор – възложител: Община Ситово

Наименование:Избор на изпълнител за извършване на услугата – строителен надзор на обект: „Корекция на дере село Попина, община Ситово Възложител: Община Ситово Oсн. предмет: Строителен надзор Прогнозна стойност: 13 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Провадия

Наименование:Възстановяване на пътен мост в с. Славейково Възложител: Община Провадия Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 2 337 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Етрополе

Наименование:Изпълнение на СМР за подобряване на енергоефективността на общинската образователна, спортна и културна инфраструктура в Община Етрополе Възложител: Община Етрополе Oсн. предмет: Строителен надзор Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 12 800 лева Срок за получаване на оферти…

Строителен надзор – възложител: Oбщина Хисар

Наименование:Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря, включващ изграждане на битова и дъждовна канализация и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина Баня, кв.…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Варна

Наименование:Консултантска услуга по чл. 166 (1) от ЗУТ за нуждите на община Варна по обособени позиции Възложител: Община Варна Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството; Строителни консултантски услуги Прогнозна стойност: 7 500 000 лева Срок за получаване на…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Свиленград

Наименование:Осъществяване на строителен надзор на обект:„Рехабилитация на пътища и изграждане на велопътека в района на с.Мезек, общ.Свиленград“ и на обект:„Реставрация, консервация и експониране на Средновековната крепост в с. Мезек” Възложител: Община Свиленград Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството…

КСБ осигурява безвъзмезден строителен надзор за Свиленград и Бисер

Събраните средства за възстановяване на наводнените през февруари райони са над 2,3 млн. лева   „Камарата на строителите в България (КСБ) предлага безплатна помощ за Свиленград и за с. Бисер, като осигурява екипи за строителен надзор и за инвеститорски контрол.…

КСБ осигурява безвъзмезден строителен надзор за наводнените през февруари райони

„Камарата на строителите в България (КСБ) предлага безплатна помощза Свиленград и за с. Бисер, като осигури екипи за строителен надзор и за инвеститорски контрол. Следващата седмица Камарата ще предостави списък със специалистите, които ще съдействатбезвъзмездно. На Гергьовден строителите отбелязват началото…

Строителен надзор – възложител: Министерство на околната среда и водите

Наименование:Изпълнение функциите на Инженер съгласно Договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро- и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга) по Договор за реконструкция и модернизация на Градска…

Строителен надзор – възложител: Община Якоруда

Наименование:Упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителство на обект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция и разширение на В и К мрежата на територията на гр. Якоруда” Възложител: Община Якоруда Описание: Упражняване на независим строителен…

Язовирите без надзор били 2000

Най-страшното предстои, ако се повишат рязко температурите и задуха фьон или падне още сняг, водата няма да може да се поеме от уплътнените от студа почви и от канализационните мрежи, прогнозират специалист, цитиран от Вести.бг. Язовирите без надзор в България…