ЧЕЗ: През 2013 г. ще инвестираме 111 млн. лв. за обновяване на електроразпределителната мрежа

Емил Христов През настоящата 2013 г. ЧЕЗ ще инвестира общо 111 млн. лв. за обновяване на електроразпределителната мрежа. Това съобщи на пресконференция регионалният мениджър на дружеството за България Петър Докладал. Голяма част от средствата ще бъдат заделени за проекти по отношение…

Жилищният сграден фонд – необходимост от обновяване на съвременно техническо равнище

Повечето от етажните многофамилни сгради в България са построени в първата половина на XX век по монолитната скелетно-гредова система с тухлени фасадни и вътрешни стени. Основни строителни системи през втората половина на века бяха едропанелната, едроплощният кофраж, пълзящият кофраж и…

Корпоративна търговска банка ще управлява средствата във Фонд за жилищно обновяване

Корпоративна търговска банка е класирана на първо място по проведена открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет „Избор на Фонд за жилищно обновяване“ със 158,05 точки. Вторият кандидат – Първа инвестиционна банка, е получила 120,63 точки.   Пълен…