Мониторинг на обществените поръчки – обобщение 2013 г.

Екип на КСБ Таня Бъчварова, гл. експерт „Анализи и прогнози”, ръководител „Мониторинг на обществените поръчки“   Камарата на строителите в България (КСБ) се ползва със статут на институция с изграден авторитет не само пред държавата и всички браншови организации, но…