Вестник Строител » Публикации по ключова дума » обществена поръчка (Страница 3)

Наименование:Изграждане на мост до площад „Белово”, гр.Белослав Възложител: Община Белослав Oсн. предмет: Строителни работи по общо изграждане на мостове Прогнозна стойност: 150 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 249

Наименование:Рехабилитация на канализационна и дъждоприемна мрежа в община Белово Възложител: Община Белово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 115

Наименование:Текущ ремонт на горски автомобилен път “Бойково”, подотдел 294 “ц”, на територията на ТП “ДГС – Пловдив Възложител: Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Пловдив“ Oсн. предмет: Услуги по ремонт и поддръжка Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 2 505 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2012, 16:00 ч.   […]

Прочети още…           Прочетена: 71

Наименование:Обхватът на поръчката включва: 1.Изграждане на външна рампа за инвалиди. 2.Доставка и монтиране на външен вертикален платформен подемник за хора с увреждания, съгласно технически проект; 3.Aдаптиране на съществуващ санитарен възел към специфичните нужди на хората с увреждания. Възложител: Община Габрово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Асансьори за хора Строителни и монтажни работи на асансьори […]

Прочети още…           Прочетена: 88

Наименование:Изграждане на водомерна шахта на тераса на кота + 0,00 и ресторант на кота – 3,90 в района на резиденция “Лозенец Възложител: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи на хидротехнически […]

Прочети още…           Прочетена: 69

Наименование:Основен ремонт на административна сграда с покрив и стълбище – Кметство на с. Габер, община Драгоман Възложител: Община Драгоман Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 33 333 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2012, 14:00 ч.   Виж цялата […]

Прочети още…           Прочетена: 69

Наименование:Ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа разположена на територията на Община Трън Възложител: Община Трън Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 188 333 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 67

Наименование:Ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа разположена на територията на Община Трън Възложител: Община Трън Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 188 333 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 82

Наименование:Изпълнителят ще извърши независим строителен надзор съгласно чл. 168 от Закона за Устройството на територията и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и НАРЕДБА №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и […]

Прочети още…           Прочетена: 82

Най-после стотиците предупреждения на КСБ и в. „Строител”, че с разпоредбите на ЗОП шега не бива, придобиха конкретни измерения. Преди около месец, в разгара на летните отпуски, изпълнител на инфраструктурна обществена поръчка отнесе финансова санкция в размер на 1,379 млн. лв. На пръв поглед причината е основателна: въпросната поръчка е финансирана по Оперативна програма „Регионално […]

Прочети още…           Прочетена: 380

√ Обща прогнозна стойност*: 224,4 млн. лв. √ Общ брой на обявленията за обществените поръчки: 188 √ Броят на обявленията за обществени поръчки през последните 3 месеца на 2012 г. остава почти непроменен – около 188. * 1. Прогнозната стойност не е обявена за поръчките, провеждани по процедура договаряне без обявление (23% от обявленията) 2. За поръчките по […]

Прочети още…           Прочетена: 47

Наименование:Основен ремонт на четири броя спортни площадки Възложител: Община Петрич Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения Прогнозна стойност: 76 913 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 77