Община Лом обяви обществена поръчка за строителство на социални жилища

Община Лом обяви обществена поръчка за инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на социални жилища за уязвими групи от населението в град Лом. Прогнозната стойност на процедурата е над 2,88 млн. лева без ДДС. Проектът се финансира със средства от…