Тетевен обяви обществена поръчка за изработване на общ устройствен план на общината

Тетевен търси проектант за изработване на общ устройствен план на общината. Прогнозната стойност на обществената поръчка, публикувана в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, е 250 хил. лв. без ДДС. Финансирането е осигурено от държавата, като отделно е предвидено съфинансиране…