Вестник Строител » Публикации по ключова дума » община (Страница 11)

Наименование:Ремонт, възстановяване и обновяване на паркове, градини, зелени площи, междублокови пространства, детски площадки, площадни пространства, пешеходни зони и градски пространства – настилки, озеленяване, осветление, поливни системи, инфраструктура, паркови, архитектурни и други елементи. Възложител: Столична община Описание: Ремонт, възстановяване и обновяване на паркове, градини, зелени площи, междублокови пространства, детски площадки, площадни пространства, пешеходни зони и градски […]

Прочети още…           Прочетена: 71

Наименование:Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения от отливен поток с. Строево, община Марица, уч.хкм+1220,00 до 1780,00 Възложител: Община „Марица“ – област Пловдив Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО” с наименование: „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения от отливен поток с. Строево, община Марица, уч.хкм+1220,00 до 1780,00”. Строителните работи, предмет на настоящата […]

Прочети още…           Прочетена: 83

Наименование:Ремонт на детски ясли на територията на град София. Възложител: Столична община Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи За контакти:ул. Париж №3, Партер, Стая №6, Андрей Стаменов Факс: 02 9861221 Адрес: София,  ул. „Московска“ №33 Адрес на възложителя: www.sofia.bg Телефон:  02 9377530 E-mail: astamenov@sofia.bg   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 77

Да попаднеш в община Чавдар в тези зимни дни, си е направо красиво изживяване. Толкова е бяло наоколо, че чак не е за вярване. А не е за вярване, защото селото се намира в околностите на три големи хвостохранилища, които се пълнят от работата на обогатителните фабрики в планината. Но Златишко-Пирдопската котловина сякаш не се […]

Прочети още…           Прочетена: 1418

Наименование:Изграждане на фотоволтаичен парк 250 kW в района на бившите погреби Възложител: Община Харманли Описание: Изграждане на фотоволтаичен парк 250 kW в района на бившите погреби Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 500 000 лева За контакти:Гергана Георгиева Факс: 0373 82525 Адрес: Харманли, пл. „Възраждане“ №1 Телефон: 0373 82015   Виж цялата […]

Прочети още…           Прочетена: 100

Наименование:Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. ”Върбица”, от о.т.970 до о.т.977 по бул. ”България” и почистване на речното корито Възложител: Община Златоград Описание: Предметът на поръчката обхваща извършването на строителни и монтажни работи за изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. ”Върбица”, от о.т.970 до о.т.977 […]

Прочети още…           Прочетена: 112

Наименование:Проектиране, обследване, експeртизи и инвеститорски контрол за транспортни обекти Възложител: Столична община Описание: Проектиране, обследване, експeртизи и инвеститорски контрол за транспортни обекти Oсн. предмет: 71300000: Инженерни услуги в строителството За контакти:Дирекция “ Обществени поръчки и концесии“, Таня Кирилова Факс: 02 9809866 Адрес: София, ул. Московска №33 Адрес на възложителя: www.sofia.bg Телефон: 02 9377311 E-mail:  tkirilova@sofia.bg […]

Прочети още…           Прочетена: 92

Днес, 30 януари 2012 г. от 11:00 часа в сградата на Областна администрация Сливен се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост /ПКЗ/ към Областния съвет за развитие, председателствано от г-н Марин Кавръков – областен управител на област Сливен. На заседанието присъстваха още г-н Пейчо Пейчев – заместник областен управител и заместник председател на Постоянната […]

Прочети още…           Прочетена: 60

В тези щедри на сняг дни да си в подножието на Рила е все едно да си в един приказен свят. Да живееш в Костенец, значи да си попаднал на много добро място. Не само заради щедрата история, която на първо място се свързва с крепостта „Траянови врата“, влязла в българската история с поражението, което […]

Прочети още…           Прочетена: 557

С времето все повече и повече са намалявали нещата, с които Чирпан е известен, след като с годините промишлеността и като цяло икономиката забавят значително своите темпове. Градът се гордее най-вече като родното място на Пейо Яворов и тази гордост си личи навсякъде по улиците му, които са осеяни с паметници с лика на поета. Разходката из […]

Прочети още…           Прочетена: 148

Екологията е сред основните приоритети за Столична община и в разработването и привличането на проекти, финансирани с европейски средства. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова, която подписа заедно с министъра на околната среда и водите Нова Караджова проект за „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско […]

Прочети още…           Прочетена: 108