Вестник Строител » Публикации по ключова дума » община (Страница 2)

Наименование:Поръчката касае извършване на строително монтажни работи, на сграда собственост на Министерство на финансите в Резиденция „Кричим”. Ще се извърши групов оглед на обекта на 05.09.2012 г. /сряда/ от 10.00 ч., сборен пункт пред официалния вход на Резидинция „Кричим“ от към село Куртово Конаре. Възложител: Министерство на финансите Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна […]

Прочети още…           Прочетена: 209

Наименование:Изграждане на мост до площад „Белово”, гр.Белослав Възложител: Община Белослав Oсн. предмет: Строителни работи по общо изграждане на мостове Прогнозна стойност: 150 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 249

Наименование:Рехабилитация на канализационна и дъждоприемна мрежа в община Белово Възложител: Община Белово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 115

Наименование:Преустройство на училище „Гео Милев” в ОДЗ и Общински център за деца, гр. Шумен Възложител: Община Шумен Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 180 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 74

Наименование:Текущ ремонт на помещение, в което се намира архив и склад на Комисия за регулиране на съобщенията Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Довършителни строителни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/09/2012, 12:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 171

Наименование:Изготвяне на работен проект за “Възстановяване на общински пътища: Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ – Гиген-Дъбован-Гулянци – /ІІ-11/Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км Възложител: Община Гулянци Oсн. предмет: Архитектурно проектиране Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата […]

Прочети още…           Прочетена: 221

Наименование:Ремонтна дейност в почивна база „Искрец“,с. Искрец – собственост на „Топлофикация София“ ЕАД Възложител: „Топлофикация София“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 25 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 268

Наименование:Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София” Възложител: Столична община Oсн. предмет: Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 187

Наименование:Извършване на строителен надзор на обект: „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на река Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени Възложител: Община Брацигово Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 5 950 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/08/2012, 16:30 ч.   Виж цялата […]

Прочети още…           Прочетена: 198

Наименование:Ремонт на част от двуетажна сграда – административна, ЦОП – с.Самуил Възложител: Община Самуил Oсн. предмет: Други довършителни строителни работи Прогнозна стойност: 10 997 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 225

Наименование:Основен ремонт и преустройство на административна сграда в гр.Червен бряг, ул.“Княз Борис I Възложител: ОДМВР – Плевен Oсн. предмет: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги Прогнозна стойност: 25000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 72

Наименование:Текущ ремонт на сгради на РУП Харманли ОДМВР Хасково Възложител: Областна дирекция на МВР Хасково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 4 083 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 65