Вестник Строител » Публикации по ключова дума » община (Страница 3)

Наименование:Текущ ремонт на сгради на ОДМВР Хасково Възложител: Областна дирекция на МВР Хасково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 108 776 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 182

Наименование:Частичен ремонт на покрив и отводняване ; отсдтраняване на щети по стени от земетресението Възложител: Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф.д-р Асен Златаров“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 38 300 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2012, 14:30 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 79

Наименование:Строителство на временен автомобилен горски път –ІV степен Възложител: „ЮЦДП „гр.Смолян ТП „Държавно горско сопанство Златоград“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 6 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 160

Наименование:Възстановяване на сградата на здравна служба с. Невша Възложител: Община Ветрино Oсн. предмет: Архитектурно проектиране на сгради Прогнозна стойност: 3 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 100

Наименование:Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община” с 2 обособени позиции Възложител: Столична община Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения Прогнозна стойност: 1 659 145 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.08.2012 г., 17:00 […]

Прочети още…           Прочетена: 122

Наименование:Ремонтни строително- монтажни работи в сградата на СОУ „Христо Проданов” Възложител: СОУ“Христо Проданов“ гр. Карлово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации Довършителни строителни работи Работи по полагане на мазилка Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 14:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 101

Наименование:Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на строеж „Многофункционална спортна площадка“ и за текущ ремонт на помещения на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец Възложител: Технически университет – София Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки Работи по полагане на плочки […]

Прочети още…           Прочетена: 150

Наименование:Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площади в населените места от Община Доспат Възложител: Община Доспат Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1 676 794 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.08.2012 г., 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 241

Наименование:Изграждане на огради на санитарно-охранителните зони Възложител: „Софийска вода“ АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода Прогнозна стойност: 150 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 109

Наименование:Упражняване на строителен надзор на подпорни стени в гр. Оряхово Възложител: Община Оряхово Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 2 300 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 90

Наименование:Изпълнение на строително монтажни работи по одобрен проект за разширение галерията на Терминал 2 Възложител: „Летище София“ ЕАД Oсн. предмет: Строителен надзор Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 113

Наименование:Строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект „Ремонт и рехабилитация на сградата на Народно читалище „Братан Шукеров – 1953″ с. Върбина” Възложител: Народно читалище „Братан Шукеров – 1953″ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 251 932 лева Срок за получаване на оферти […]

Прочети още…           Прочетена: 101