Стартират консултации по предварителния проект на Общ устройствен план на Община Шабла

Стартират консултации по предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Шабла и на доклада за Екологична оценка (ЕО) към него. Планът, който е с прогнозен период на действие 20 години, се разработва по възлагане на Министерството на регионалното…

Община Искър стартира процедура за изработване на общ устройствен план

Община Искър стартира процедура за изработване на общ устройствен план. Обявлението е публикувано в регистъра на обществените поръчки на ресорната агенция. Прогнозната стойност е определена на малко над 126 хил. лева без ДДС. Финансирането е частично осигурено от вече несъществуващото…

Тетевен обяви обществена поръчка за изработване на общ устройствен план на общината

Тетевен търси проектант за изработване на общ устройствен план на общината. Прогнозната стойност на обществената поръчка, публикувана в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, е 250 хил. лв. без ДДС. Финансирането е осигурено от държавата, като отделно е предвидено съфинансиране…