ОП на КСБ – Велико Търново, и ЕРП Север обсъдиха актуални въпроси от съвместната си дейност

Във Велико Търново се проведе среща между Областното представителство (ОП) на КСБ и „Електроразпределение Север“ АД, в която участваха проектанти, строители и надзорници. От страна на ЕРП Север в дискусията се включиха Руслан Радев, директор на дирекция „Развитие на мрежата…