Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян: Създадохме „модела Смолян” – почти 100% от вписаните фирми в ЦПРС са наши членове

Г-н Кехайов какво е характерното за работата на строителните фирми в района? Разкажете повече за общата картина на сектора в региона. Основният проблем на фирмите тук е намаленият обем работа и липсата на поръчки, инвестиции и перспектива. При тези условия…