В АПИ бяха отворени ценовите оферти за строителството на обект Път I-1 /Е-79/ „Обходен път на град Монтана“

На 31.05.2012 г., в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект път I-1 /е-79/ „Обходен път на град Монтана от км 102+060 до км 114+512.20“.   Бяха…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Летница

Наименование:Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва: 1.Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030 2.Реконструкция на улична пътна мрежа на гр.Летница, част от бул. «България» 3.Ремонт улична мрежа – Община Летница 4.Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Нови пазар

Наименование:Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар Възложител: Община Нови пазар Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 62 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/06/2012, 16:00 ч.   Виж цялата…

Отворят ценовите оферти за обходния път на град Монтана

На 31.05.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект: Път I-1(Е 79) обходен път на град Монтана от км 102+060 до км…

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за консултантска услуга във връзка със строителството на Софийски околовръстен път

На  22.05.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени  ценовите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга  във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път…

Топлоизолационни строителни работи – възложител: Софийска Община, р-н „Връбница“

Наименование:Топлоизолация на фасадни стени, подмяна на водосточни тръби, подмяна и ремонт на метални решетки над англ. двор, демонтаж на дървена дограма и монтаж на РVС дограма Възложител: Софийска Община, р-н „Връбница“ Oсн. предмет: Топлоизолационни строителни работи Прогнозна стойност: 198 752…

Отвориха ценовите оферти за пътя Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура за определяне на изпълнител на консултантска услуга на обект: „Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево, с дължина…

В АПИ ще бъдат отворени ценовите оферти за строителен надзор за рехабилитацията на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево

На 7 май т. г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура по ЗОП с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект: „Лот 18:…

Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение – възложител: Столична Община

Наименование:Ремонт, възстановяване и обновяване на паркове и градски пространства на територията на Столична община по обособени позиции Възложител: Столична Община Oсн. предмет: Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение Срок за получаване на оферти или заявления за…

В АПИ ще бъдат отворени офертите за осъществяване на дейности по публичност и комуникация за лот 2, 3 и 4 на проект „Доизграждане на АМ „Тракия“, финансиран по ОП „Транспорт“

На 10.04.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител за осъществяване на дейности по публичност и комуникация за лот 2, 3 и 4 на проект „Доизграждане на АМ „Тракия“. Събитието ще се състои от 14.30…

В АПИ ще бъдат отворени офертите за строителство на Лот 18 по ОПРР

Днес в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за определяне на изпълнител на строителството на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 „Лот 18 Рехабилитация на път III-3505 Казачево-Стефаново-Дебнево-Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, с дължина 20.381 км, област Ловеч”. Събитието ще се…

Отвориха офертите за строителството на два участъка от пътя „Слънчев бряг – Бургас”

На 5.04.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект:  Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” от км 222+849.41 до км 225+522.39, участък: от км 222+849.41…