Вестник Строител » Публикации по ключова дума » оферти (Страница 11)

На 13.03.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за  ”Избор на изпълнител за строителството на 7 /седем/ обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“. Обектите се финансират със средства от структурните фондове на ЕС (финансова схемаBG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”) и републиканския бюджет […]

Прочети още…           Прочетена: 93

В Агенция „Пътна инфраструктура” бяха отворени ценовите оферти за определяне на изпълнител за изработване на идеен и технически проект на обект: „Околовръстен път на гр. Пловдив – привеждане към габарит Г 20 – участъци: „Път ІІІ-805 „Път І-8 „Пазарджик – Пловдив” – ПВ Царацово – Съединение” от км 0+000 до км 4+120” и „Път ІІ-86 „ […]

Прочети още…           Прочетена: 65

На 08.02.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на строителството на обект „Рехабилитация на път III -3004 Тръстеник – Ореховица – път III -137- от км 13+648.45 до км 29+987.10, област Плевен  Application number: 2(2i)-1.1-6” Бяха отворени следните […]

Прочети още…           Прочетена: 77

  На 02.02.2012 г., в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект „Рехабилитация на път III – 293 „Александрия – Коритен – Северняк“ от км 35+927 до км 44+440, област Добрич – Application number: […]

Прочети още…           Прочетена: 73

Днес в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за  определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“. Бяха отворени следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ: 1. 10:15/ 26.01.2012 […]

Прочети още…           Прочетена: 66