Строителни и монтажни работи на инсталации – възложител: Аграрен Университет – гр. Пловдив

Наименование:РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОВК НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ”. ОБЕКТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РЕМОНТИРАТ СА ПОДРОБНО ОПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНАТА КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАДТИЕ КСС.   Възложител: Аграрен Университет – гр. Пловдив Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на инсталации…

Архитектурно проектиране – възложител: Община Пловдив

Наименование:Изготвяне на технически проекти за благоустрояване на 8/осем/ броя детски площадки, находящи се на територията на Община Пловдив, район”Северен” Възложител: Община Пловдив Oсн. предмет: Архитектурно проектиране Прогнозна стойност: 15 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование:Избор на изпълнител за демонтаж на съществуващи СПО и монтаж на ограничителни системи на път II-35 Плевен – Ловеч от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 8+320 до км 13+603.36, с дължина 10.274 км, област Плевен Възложител: Агенция…

Строителен надзор – възложител: „Летище София“ ЕАД

Наименование:Изпълнение на строително монтажни работи по одобрен проект за разширение галерията на Терминал 2 Възложител: „Летище София“ ЕАД Oсн. предмет: Строителен надзор Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД

Наименование:Рехабилитация път между Инвентарна и естакада „Агрополихим” /към настилки 7 к.м. инв. № 1658/, Пристанище Варна Запад Възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2012, 16:00 ч.  …

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка – възложител: Община Никола Козлево

Наименование:Подобряване на състоянието на общинската пътна мрежа Възложител: Община Никола Козлево Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка Прогнозна стойност: 78 011 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2012,…

Ремонт на покривни конструкции – възложител: Община Кърджали

Наименование:Основен ремонт на бюджетните училища и детски градини в Община Кърджали през 2012 година Възложител: Община Кърджали Oсн. предмет: Ремонт на покривни конструкции Монтажни работи на дограма Канализация Работи по поставяне на подови настилки Срок за получаване на оферти или…

Строителни и монтажни работи – възложител: Център за психично здраве Русе ЕООД

Наименование:Подмяна на покрив на склад, дърводелска, шивашка, железарска и тапицерска работилници и надграждане на съществуваща ограда около двора на МОО и ЖОО на „ЦПЗ-Русе” ЕООД” Възложител: Център за психично здраве Русе ЕООД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и…

Услуги по поддържане на съоръжения за сигнализация – възложител: Община Пловдив

Наименование:С обществената поръчка се цели определянето на изпълнител за нанасяне на хоризонтална пътна маркировка по главната и второстепенна улична мрежа на територията на Община Пловдив Възложител: Община Пловдив Oсн. предмет: Услуги по поддържане на съоръжения за сигнализация Прогнозна стойност: 66…

Строителен надзор – възложител: Община Пирдоп

Наименование:Предотвратяване на рискове от наводнения, чрез извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте в село Душанци, община Пирдоп Възложител: Община Пирдоп Oсн. предмет: Строителен надзор Прогнозна…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на автогари – възложител: Община Сливен

Наименование:Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за възстановяване и укрепване на перонни покрития към Приемна сграда за обслужване на пътници „Автогара-Сливен” Възложител: Община Сливен Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на автогари Срок за получаване на оферти…

Строителни и монтажни работи – възложител: Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“АД-Враца

Наименование:Строително-монтажни работи в Педиатрично отделение на МБАЛ“Христо Ботев“АД-Враца Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“АД-Враца Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 200 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/07/2012, 15:00 ч.  …