Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Средно образователно училище „Христо Ботев“ гр. Айтос

Наименование:Работите, предвидени за ремонт, включват: Архитектурно-строителна част -ремонт и подмяна на покривни изолации,тенекеджийски работи по покрив,мазилки, шпакловки, боядисване, настилки, облицовки, подмяна на врати; Ремонт на ВиК инсталации-частична подмяна на тръбни отклонения,доставка и монтаж тоал.мивки ср.формат комплект, доставка и монтаж тоал.…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Благоевград

Наименование:Ремонт на зала 22-ри септември гр. Благоевград Възложител: Община Благоевград Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради Прогнозна…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Ихтиман

Наименование:Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Ихтиман Възложител: Община Ихтиман Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 2 500 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2012 г., 16:00 ч.   Виж цялата…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища за хора, нуждаещи се от социални услуги – възложител: Община Сандански

Наименование:ИЗГРАЖДАНЕ НА 1 БРОЙ „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ“ В УПИ ХV, КВ.4, С. ЛЕШНИЦА И 1 БРОЙ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“В УПИ V, КВ.11, С. ВЪЛКОВО Възложител: Община Сандански Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища…

Строителни и монтажни работи – възложител: НПГПТО „М.В.Ломоносов“

Наименование:Работите, предвидени за ремонт, включват: Архитектурно-строителна част – мазилки, шпакловки, боядисване, настилки, облицовки, ремонт керемиден и плосък покрив. Електроинсталация – подмяна електроинсталация, ключове, контакти, осветителни тела. ВиК инсталация – частична подмяна на стари метални отклонения към стаи и кабинети Възложител:…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Етрополе

Наименование:Изпълнение на СМР за подобряване на енергоефективността на общинската образователна, спортна и културна инфраструктура в Община Етрополе Възложител: Община Етрополе Oсн. предмет: Строителен надзор Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 12 800 лева Срок за получаване на оферти…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Дулово

Наименование:предмет на поръчката е „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДУЛОВО” Възложител: Община Дулово Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 197 900 лева Срок за получаване на оферти или…

Строителни и монтажни работи – възложител: Технически университет – Габрово

Наименование:Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки – Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и AL и топлоизолация на фасадните стени на Учебен корпус № 3 – Ректорат при ТУ – Габрово Възложител: Технически…

Услуги по проектиране и конструиране на мостове – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование:Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обекти Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Oсн. предмет: Услуги по проектиране и конструиране на мостове Прогнозна стойност: 30 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2012, 17:00 ч.…

Строителни и монтажни работи по регулиране на реки и водни потоци – възложител: Община Долни Дъбник

Наименование:Изпълнение на СМР на обект „Уширение на мост с. Градина и корекция прилежащо дере от мост при ОК124 до УПИ І-6 в стр. кв. 54 – Община Долни Дъбник – ЕТАП ІІ – корекция на участък от км 0+211 до…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради – възложител: ЕВН България Електроразпределение АД – в

Наименование:Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуваща сграда в Клиентски Енерго Център Асеновград Възложител: ЕВН България Електроразпределение АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради Срок за получаване на оферти или заявления за участие: .07.2012 г., 15:00 ч.…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини – възложител: Община Аксаково

Наименование:Разширение – изграждане на нов корпус на ОДЗ „Дружба” гр. Аксаково Възложител: Община Аксаково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини Прогнозна стойност: 470 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…