Преглед на печата (04.10.2014)

Прегледа на печата от днешния ден можете да видите туК: KSB_Media_Review_2014_10_04_BG

Хартиената и електронната фактура стават равнопоставени

В разгара на лятото от Министерството на финансите предлагат промени в данъчните закони     Фактурите на хартиен и електронен носител да се третират равнопоставено независимо от избора на данъчно задълженото лице. Предвижда се и задължение за гарантирана автентичност, цялост…