Обявиха поръчка за изграждане на пробива на бул. „Петър Дертлиев“

Столичната община обяви обществена поръчка за пробив на бул. „Петър Дертлиев“ при връзката на околовръстния път в София и автомагистрала „Люлин“ с жк „Люлин“. Индикативната й стойност е 2,9 млн. лв. без ДДС. Търгът е разделен на две позиции. Оферти…

Обявиха обществена поръчка за реконструкция на читалище „Черноризец Храбър“ в София

Столичният район „Студентски“ обяви обществена поръчка за основен ремонт на читалище „Черноризец Храбър“. Обектът се намира в София, УПИ I, кв. 39а. Индикативната стойност на търга е 325 833 лв. Изборът ще бъде направен по процедура „публично състезание“. Срокът за изпълнение…

Открити са обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Североизточна и Северозападна България

Открити са две обществени поръчки за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Североизточен и Северозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1,…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура

Наименование:Избор на изпълнител на проучвателно – проектантски работи за обект : Републикански път III – 8081 „Долни Главанак – Малки Воден“, разрушено мостово съоръжение при км 19+185 Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Айтос

Наименование:Ремонт на улични и тротоарни настилки Възложител: Община Айтос Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи; Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях; Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на…

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради – възложител: Община Драгоман

Наименование:Проектиране на Спортен комплекс – реконструкция на стадион, изграждане на съблекални с лекарски кабинет, възстановителен център и мултифункционална зала – гр.Драгоман и заедно с него да се реализират игрище към детска градина в с.габер и открит фитнес в централната градска…

Три четвърти от строителите в България се оказаха негодни да изпълнят „образователна“ поръчка за 5,9 млн. лева

Преди три-четири дни стана известно поредното задгранично изследване, според което България – след 20-годишен преход към развито гражданско общество и пазарна икономика – все още е… на дъното. На 30 януари (понеделник) „Отворено общество” огласи резултатите от последното изследване, известно…