Презентации от дискусионния форум на КСБ и в. „Строител“ на тема: „Строителството през 2015 г. – перспективи и предизвикателства. Възможностите през новия програмен период 2014-2020 „

Панел 1: Модератор: инж. Светослав Глосов – председател на КСБ Любомир Христов – зам.-кмет на Столичната община – „София – най-голямата строителна площадка” инж. Лазар Лазаров – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стоян Братоев – изп. директор…

Презентации от Националната конференция Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОПОС и ПРСР

Първи панел: Презентация от МОСВ – Предизвикателства пред изпълнението на проекти по ОП „Околна среда“; Яна Георгиева – главен директор на Главна дирекция ОПОС Презентация на МЗХ – Програма за развитие на селските райони 2007-2013 ; Божидар Попов – експерт,…

Презентации – Научнопрактическа конференция „Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ”

          За да видите презентациите моля натиснете на имената на презентациите /сините линкове/                          Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Напредък Ивелина Василева,…