БНБ ревизира надолу данните за преките инвестиции в България за третото и второто тримесечие

Българската народна банка (БНБ) ревизира значително данните за преките инвестиции в България за третото и второто тримесечие. За периода юли-септември 2014 г. обемът на преките чужди инвестиции е намален до 26,6 млн. евро, докато първоначалната оценка беше за 354,3 млн.…