Вестник Строител » Публикации по ключова дума » проекти (Страница 2)

Наименование:Аварийно почистване на дере преминаващо през с.Неофит Рилски Възложител: Община Ветрино Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 4 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 106

Наименование:Ремонт на съществуваща сграда на ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №28, София, ПИ № 15, кв. 530, м. ГГЦ – зона Г-14, Район „Оборище” Възложител: Народен театър „Иван Вазов“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1 920 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24.08.2012 г., 15:00 ч.   Виж […]

Прочети още…           Прочетена: 100

Наименование:Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площади в населените места от Община Доспат Възложител: Община Доспат Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1 676 794 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.08.2012 г., 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 241

Наименование:Изграждане на Център за интегриране на информационни методи и технологии в образованието Възложител: Основно училище „Св. Иван Рилски“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 110 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 178

Наименование:Изграждане на огради на санитарно-охранителните зони Възложител: „Софийска вода“ АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода Прогнозна стойност: 150 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 109

Наименование:Изработване на инвестиционен проект, фаза «ТЕХНИЧЕСКИ» с обект „Окончателно завършване корекцията на р. Потока в регулацията на гр. Съединение Възложител: Община Съединение Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 65 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/07/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 49

Наименование:Извършване на строително- ремонтни дейности на обект:Ремонт на път ІV-80332 „с.Славовица-гр.Ветрен“ от км.1+000 до км.4+446.35 и 4+446.35 до 5+354 Възложител: Община Септември Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 107 666 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 222

Наименование:Строително ремонтни дейности по хидроизолации на резервоар за питейна вода- „Преходен водоем“ в землището на с. Буковец, общ. Бяла Слатина

Прочети още…           Прочетена: 91

Наименование: Ремонт на общинска пътна мрежа Възложител: Община Бяла Слатина Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 73

Наименование:Инженеринг (проектиране в работна фаза и авторски надзор по изпълнението, изграждане, доставка и монтаж на оборудване с обучение на персонала и пус кане в екплоатация) на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура гр. Трявна Възложител: Община Трявна Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции […]

Прочети още…           Прочетена: 80

Наименование:Възстановяване на пътен мост в с. Славейково Възложител: Община Провадия Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 2 337 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 56

Наименование:Изпълнение на строително – ремонтни работи в херметична част на контролирана зона на РО-5,6 блок, Бризгални басейни от 1 до 6 и вход на СББ Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Срок за получаване на оферти или […]

Прочети още…           Прочетена: 55
Стр. 2 от 41234