Вестник Строител » Публикации по ключова дума » проекти (Страница 3)

Наименование:ЦНСТ, УПИ II, кв. 798 и УПИ XV, кв. 63 по плана на гр. Хасково Възложител: Община Хасково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове Прогнозна стойност: 1 163 650,40  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2012 г., 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 95

Наименование:ИЗГРАЖДАНЕ НА 1 БРОЙ „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ“ В УПИ ХV, КВ.4, С. ЛЕШНИЦА И 1 БРОЙ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“В УПИ V, КВ.11, С. ВЪЛКОВО Възложител: Община Сандански Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища за хора, нуждаещи се от социални услуги Прогнозна стойност: 791 961,75  лева Срок за получаване […]

Прочети още…           Прочетена: 84

Наименование:Работите, предвидени за ремонт, включват: Архитектурно-строителна част – мазилки, шпакловки, боядисване, настилки, облицовки, ремонт керемиден и плосък покрив. Електроинсталация – подмяна електроинсталация, ключове, контакти, осветителни тела. ВиК инсталация – частична подмяна на стари метални отклонения към стаи и кабинети Възложител: НПГПТО „М.В.Ломоносов“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 200 000 лева Срок за […]

Прочети още…           Прочетена: 79

Наименование:предмет на поръчката е „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДУЛОВО” Възложител: Община Дулово Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 197 900 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 70

Наименование:Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки – Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и AL и топлоизолация на фасадните стени на Учебен корпус № 3 – Ректорат при ТУ – Габрово Възложител: Технически университет – Габрово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 250 000 лева Срок […]

Прочети още…           Прочетена: 94

Наименование:Изпълнение на СМР на обект „Уширение на мост с. Градина и корекция прилежащо дере от мост при ОК124 до УПИ І-6 в стр. кв. 54 – Община Долни Дъбник – ЕТАП ІІ – корекция на участък от км 0+211 до км 0+617 Възложител: Община Долни Дъбник Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по регулиране на […]

Прочети още…           Прочетена: 87

Наименование:„Ремонт на общински пътища и улици в община Гурково“ – „Направа кръпки на улици в гр. Гурково“, „Ремонт на път SZR 2101 от края на границата на общ. Николаево – Брестова – Дворище – Жълтопоп“ и „Ремонт на път SZR 1024 – ж.п. гара Гурково – гр. Гурково“ Възложител: Община Гурково Oсн. предмет: Строителни работи […]

Прочети още…           Прочетена: 106

Наименование:Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар Възложител: Община Нови пазар Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 62 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/06/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 80

Наименование:Строителен надзор при изпълнението на СМР по договор за строителство с предмет: Частичен основен ремонт на сградата на ЦДГ „Лилия“, гр. Пловдив, район „Източен“ /обект №1/; 2 Възложител: Община Пловдив Oсн. предмет: Строителен надзор Прогнозна стойност: 30 665 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/06/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 55

Наименование:Ремонт на парокотелно и отоплителна инсталация в ПГИТ „Ал. Константинов“- Велинград Възложител: Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“-Велинград Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на инсталации Прогнозна стойност: 95 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2012, 14:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 76

Петър Диков, гл. архитект на Столичната община: Строителството е единствената дейност, която създава материална основа за бъдещето До ноември ще бъдат готови част от ПУП на София   Арх. Петър Диков е роден на 19 септември 1953 г. Висшето си образование получава във ВИАС през 1973-1978 г. Започва кариерата си като проектант в Комплексния научноизследователски […]

Прочети още…           Прочетена: 86

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подготвя инфраструктурни проекти за над 3 млрд. лв., които ще се изпълняват в Северозападна България. Това стана ясно на форум посветен на транспортните проекти по Оперативна програма „Транспорт” в региона. Експертите от МТИТС съобщиха, че към момента изпълнението на Оперативна програма „Транспорт” върви с много добри темпове и […]

Прочети още…           Прочетена: 39
Стр. 3 от 41234