Вестник Строител » Публикации по ключова дума » проект (Страница 2)

Наименование:Текущ ремонт на помещение, в което се намира архив и склад на Комисия за регулиране на съобщенията Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Довършителни строителни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/09/2012, 12:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 171

Наименование:Ремонтна дейност в почивна база „Искрец“,с. Искрец – собственост на „Топлофикация София“ ЕАД Възложител: „Топлофикация София“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 25 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 268

Наименование:Изпълнение на строително-монтажни работи” в рамките на проект„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип – град Чирпан Възложител: Община Чирпан Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове Строителни и монтажни работи на електрически инсталации Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации Строителни и […]

Прочети още…           Прочетена: 115

Наименование:Строителство на временен автомобилен горски път –ІV степен Възложител: „ЮЦДП „гр.Смолян ТП „Държавно горско сопанство Златоград“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 6 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 160

Наименование:Аварийно почистване на дере преминаващо през с.Неофит Рилски Възложител: Община Ветрино Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 4 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 106

Наименование:Възстановяване на сградата на здравна служба с. Невша Възложител: Община Ветрино Oсн. предмет: Архитектурно проектиране на сгради Прогнозна стойност: 3 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 100

Наименование:Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на строеж „Многофункционална спортна площадка“ и за текущ ремонт на помещения на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец Възложител: Технически университет – София Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки Работи по полагане на плочки […]

Прочети още…           Прочетена: 150

Наименование:Изграждане на огради на санитарно-охранителните зони Възложител: „Софийска вода“ АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода Прогнозна стойност: 150 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 109

Наименование:Строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект „Ремонт и рехабилитация на сградата на Народно читалище „Братан Шукеров – 1953″ с. Върбина” Възложител: Народно читалище „Братан Шукеров – 1953″ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 251 932 лева Срок за получаване на оферти […]

Прочети още…           Прочетена: 101

Наименование:Интегриран воден цикъл на Агломерация“ Белица“ Възложител: Община Белица Oсн. предмет: Услуги по проектиране на проучвания Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 84

Наименование:Основен ремонт на сградите на НЗОК в градовете Пазарджик, Добрич, Плевен и Стара Загора, текущ ремонт в Разград, Перник и ЦУ на НЗОК Възложител: Национална здравноосигурителна каса Oсн. предмет: Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.08.2012 г., 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 124

Наименование:Текущ ремонт на сградния фонд на Национален военноисторически музей – София, филиал „Парк-музей на бойната дружба – 1444 г.” – Варна и филиал „Музей на авиацията” – Крумово Възложител: Национален военноисторически музей Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 63 470 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2012 г., 16:30 ч. […]

Прочети още…           Прочетена: 150