Вестник Строител » Публикации по ключова дума » пътища (Страница 2)

Наименование:В предмета на поръчката се включват две позиции. Участниците следва да представят оферта и за двете заедно. Обособена позиция 1 „Изготвяне на работен проект за изпълнението на обект: „Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208/ и път от общински път VAR 3194/ІІІ-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/ІІІ-208 /до общински път VAR 1191/ІІІ-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово”, Фаза на проектиране: Работен […]

Прочети още…           Прочетена: 159

Наименование:В предмета на поръчката са включени ремонтни дейности, които обхващат местните пътища по населени места както следва : с.Калище – МП за „Гробищен парк” с.Ковачевци – МП за махала „Водениците”, МП за махала „Стаменкова” и МП за махала „Мицова” с.Сирищник – МП за х. „Джамен” с.Лобош – МП за махала „Иванов дол” с.Егълница – МП […]

Прочети още…           Прочетена: 88

Наименование:Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от „ВиК” АД, гр.Ловеч Възложител: „В и К“ АД – гр. Ловеч Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища Прогнозна стойност: 65 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: […]

Прочети още…           Прочетена: 72

Наименование:Ремонт и реконструкция на пътя от с. Долно Камарци, община Горна Малина до вилна зона Долно Камарци, община Горна Малина Възложител: Община Горна Малина Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 76 006 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/07/2012, 16:30 […]

Прочети още…           Прочетена: 47

Наименование:предмет на поръчката е „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДУЛОВО” Възложител: Община Дулово Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 197 900 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 70

Наименование:Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обекти Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Oсн. предмет: Услуги по проектиране и конструиране на мостове Прогнозна стойност: 30 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 73

Наименование:Ремонт на общинси път ІV – 10065 гр.Кресна – с.Влахи, съгласно количествена сметка Възложител: Община Кресна Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 35 833 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2012, 09:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 73

Наименование:Реконструкция на уличната мрежа кв. „Сини камъни”, Сливен Възложител: Община Сливен Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 65

Наименование:Основен ремонт на път М2 /III-137, Кнежа – Гостиля/- местност Гергана Възложител: Община Кнежа Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на свързващи пътища Прогнозна стойност: 56500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 72

Наименование:Изграждане на подпорни стени на пътя за с. Русалско и на ул. „Митко Палаузов“, гр. Ардино Възложител: Община Ардино Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 264 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2012, 12:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 74

Наименование:„Ремонт на общински пътища и улици в община Гурково“ – „Направа кръпки на улици в гр. Гурково“, „Ремонт на път SZR 2101 от края на границата на общ. Николаево – Брестова – Дворище – Жълтопоп“ и „Ремонт на път SZR 1024 – ж.п. гара Гурково – гр. Гурково“ Възложител: Община Гурково Oсн. предмет: Строителни работи […]

Прочети още…           Прочетена: 106

Наименование:Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар Възложител: Община Нови пазар Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 62 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/06/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 80
Стр. 2 от 41234