Швейцария ще следи по-строго броя на дългосрочните разрешителни за работа

След оценка на данните за издадените дългосрочни разрешителни за работа в периода 1 юни 2016 – 31 май 2017 г., правителството на Конфедерация Швейцария взе решение за по-строго следене на броя на издаваните нови разрешителни от този тип за български…

Програма за работата на народното събрание за 12.11 (сряда)

Проект за програма на Народното събрание. Предстои да бъде гласувана на заседанието в сряда. Прекратяване на пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Красимир Ципов). Промени в съставите на временни комисии на Народното събрание (Вносители: Димитър Главчев и…

КРИЧИМ – от величието на миналото към днешния ден

Георги Сотиров Ако влезете в Кричим отгоре, от Родопа планина и по поречието на р. Въча, вие непременно ще попаднете на голям камък, на който е издълбано: „На този камък седя цар Асен, когато превзе Кричим”… За величието на това…

Израел търси 3500 български строители, приема всички

От август Израел облекчава чувствително условията за наемане на български строители,съобщи Димитрина Костадинова, шеф на дирекция “Международна трудова миграция и посредничество” в Агенцията по заетостта. Според решението на смесения комитет за прилагане на спогодбата за обмен на работна ръка между двете…