Топлоизолационни строителни работи – възложител: Софийска Община, р-н „Връбница“

Наименование:Топлоизолация на фасадни стени, подмяна на водосточни тръби, подмяна и ремонт на метални решетки над англ. двор, демонтаж на дървена дограма и монтаж на РVС дограма Възложител: Софийска Община, р-н „Връбница“ Oсн. предмет: Топлоизолационни строителни работи Прогнозна стойност: 198 752…

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи – възложител: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

Наименование:Обезопасяване на прилежащия скат над експлоатационна сграда на язовир „Цанков камък” Възложител: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Oсн. предмет: Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/05/2012, 17:00 ч.   Виж…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Искър

Наименование:Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ–гр. Искър Възложител: Община Искър Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 925 174 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.06.2012 г., 17:00 ч.…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи – възложител: „Софийска вода“ АД

Наименование:Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа, на територията на Столична община Възложител: „Софийска вода“ АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи Прогнозна стойност: 11 000 000 лева Срок за получаване на оферти или…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Угърчин

Наименование:Общински пътища и улици в Община Угърчин-2012 год. Възложител: Община Угърчин Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 250 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02.07.2012 г., 10:00 ч.  …

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Община Велико Търново

Наименование:СМР по Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново Възложител: Община Велико Търново Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Довършителни…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни мостове – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование:Избор на изпълнител за изграждане на обект: Пътна варианта и мост над река Стряма на път іі–56 „Брезово – Пловдив“ при км 84+540 Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни мостове Строителни…

Услуги по проектиране на проучвания – възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Наименование:Проектиране и СМР за изпълнение на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) за сгради хотел „Истър“, Дом на енергетика и Стол 2 Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД Oсн. предмет: Услуги по проектиране на проучвания Изолационни строителни работи Прогнозна стойност: 1…

Услуги по проектиране и конструиране на електроенергийни мрежи – възложител: ДП „пристанищна инфраструктура“

Наименование:Проектиране на обект: „Реконструкция и модернизация на външно ел. захранване и вътрешна разпределителна мрежа Ср. Н. и НН на Пристанище Бургас” Възложител: ДП „пристанищна инфраструктура“ Oсн. предмет: Услуги по проектиране и конструиране на електроенергийни мрежи Прогнозна стойност: 60 000 лева…

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища – възложител: Община Пловдив

Наименование:Изграждане на нови участъци от вътрешноквартални улици Възложител: Община Пловдив Oсн. предмет: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки Строителни и монтажни работи на пътища…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Пещера

Наименование:на фонтан в Централна градска част на гр. Пещера Възложител: Община Пещера Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения Строителни и монтажни работи на инсталации Строителни и монтажни работи на електрически…

Строителни и монтажни работи на подходни пътища – възложител: Община Добрич

Наименование:Изграждане на подход с прилежащи паркоместа в междублоково пространство по ул.“Захари Стоянов“ №1 Възложител: Община Добрич Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на подходни пътища Прогнозна стойност: 50 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/05/2012,…