Министър Нанков: Създадена е работна група за оптимизация на Националната програма за саниране

Създадена е работна група за оптимизация на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилните жилищни сгради. Поставил съм задача тя да приключи дейност до края на месеца и да излезе с предложения за промяна. Това заяви министърът на регионалното развитие…

Министър Нанков разпореди проверки по сигнали за проблеми в сгради, участващи в Националната програма за енергийна ефективност

По разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ресорният заместник-министър Малина Крумова ще направи проверки на място на получени сигнали за проблеми при изпълнението на дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това…

Обявиха поръчка за саниране на блок в „Надежда“

Столичната община – район „Надежда“, обяви открита процедура по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Тя е разделена на три обособени позиции. Общата стойност е 251 518,18 лв. без ДДС. Първата е за строително-монтажни дейности, за сграда…

БААИК: Ниските цени при договаряне на строителен надзор по програмата за саниране водят до некачествено изпълнение

УС на БААИК изпрати писмо до всички общински администрации на територията на страната срещу ниските цени, на които се договарят обществените поръчки за строителен надзор, оценка за съответствие и инвеститорски контрол по Програмата за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.…

Търсят изпълнители за саниране на два блока в София

Столичната община – район „Студентски“ обяви обществена поръчка за саниране на два блока с индикативна стойност 2 856 236 лв. без ДДС. Финансирането е по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Търгът е разделен на шест обособени…

Санират шест блока в район „Искър“

Район „Искър“ на Столичната община обяви търг за обновяване на блокове. Общата му стойност е 8 400 945 млн. лв. без ДДС. Той е разделен на 12 обособени позиции. Първите четири са на инженеринг. „Техническите показатели“ носят 40 т., а…

Обновяват два блока в район „Люлин“

Столичната община, район „Люлин“, обяви поръчка за инженеринг (проектиране и строителство) на мерки за енергийна ефективност на блокове 604 и 317. Индикативната й стойност е 2 151 359,01 лв. без ДДС. Средствата са от Националната програма за енергийна ефективност на…

Санират пет блока в столичния район „Младост“

Столичната община – район „Младост“ обяви обществена поръчка за саниране на блокове. Индикативната стойност е 9 225 387,03 лв. без ДДС. Средствата са от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Търгът е разделен на 15 отделни позиции…

Обявиха поръчка за саниране на 40-то ОДЗ „Жар птица“

Район „Красна поляна“ на Столичната община обяви търг за реконструкция и саниране на 40-то ОДЗ „Жар птица“. Индикативната стойност е 1,25 млн. лв. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително такъв, попадащ в обхвата на поръчката, изчислен…

Обявиха поръчка за саниране на блок в „Дружба“

Столичната община – район Искър, обяви поръчка за строително-монтажни дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Блокът е в жк. „Дружба 1“. Прогнозната стойност е 946 549 лв. Срокът за изпълнение е 180 дни. Всеки участник трябва…

Търсят изпълнители за обновяването на три учебни сгради в София

Търсят изпълнители за обновяване на три учебни сгради в жк. „Дружба“ в София. Индикативната стойност е 429 167 лв. Поръчката е разделена на три обособени оси. Кандидатите могат да подават оферти за всички позиции. Първата е за саниранена пет броя…

Министър Лиляна Павлова: Очакваме над 750 жилищни блока да бъдат санирани в страната до края на годината

Очакваме над 750 жилищни блока да бъдат санирани в страната до края на годината по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните  жилищни сгради. Това заяви в Благоевград министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която присъства на официалното…