Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян, и член на УС на КСБ: На дневен ред остават теми като ниските цени на строителния продукт

Недялка Маргаритова, ОП на КСБ – Смолян Г-н Кехайов, в началото на Новата година, обръщайки се назад, каква беше 2020 г. за строителния бранш във Вашия регион и за Вас като председател на ОП на КСБ – Смолян? Безспорно 2020…