Вестник Строител » Публикации по ключова дума » СМР (Страница 2)

Наименование:Ремонтна дейност в почивна база „Искрец“,с. Искрец – собственост на „Топлофикация София“ ЕАД Възложител: „Топлофикация София“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 25 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 268

Наименование:Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София” Възложител: Столична община Oсн. предмет: Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 187

Наименование:Извършване на строителен надзор на обект: „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на река Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени Възложител: Община Брацигово Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 5 950 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/08/2012, 16:30 ч.   Виж цялата […]

Прочети още…           Прочетена: 198

Наименование:Ремонт на част от двуетажна сграда – административна, ЦОП – с.Самуил Възложител: Община Самуил Oсн. предмет: Други довършителни строителни работи Прогнозна стойност: 10 997 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 225

Наименование:Поддържане базирано на показатели на изпълнение на АМ „Тракия Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Oсн. предмет: Работи по поддържане на национални пътища Работи по поддръжане на пътища Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 5 000 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30.08.2012 г., 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 258

Наименование:Изпълнение на строително-монтажни работи” в рамките на проект„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип – град Чирпан Възложител: Община Чирпан Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове Строителни и монтажни работи на електрически инсталации Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации Строителни и […]

Прочети още…           Прочетена: 115

Наименование:Бояджийски работи в студентски общежития № 2 и № 3 на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас Възложител: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 118

Наименование:Строителство на временен автомобилен горски път –ІV степен Възложител: „ЮЦДП „гр.Смолян ТП „Държавно горско сопанство Златоград“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 6 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 160

Наименование:Аварийно почистване на дере преминаващо през с.Неофит Рилски Възложител: Община Ветрино Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 4 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 106

Наименование:Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община” с 2 обособени позиции Възложител: Столична община Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения Прогнозна стойност: 1 659 145 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.08.2012 г., 17:00 […]

Прочети още…           Прочетена: 122

Наименование:Ремонтни строително- монтажни работи в сградата на СОУ „Христо Проданов” Възложител: СОУ“Христо Проданов“ гр. Карлово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации Довършителни строителни работи Работи по полагане на мазилка Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 14:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 101

Наименование:Реновиране и ремонт на сграда склад 51 на територията на ТЕЦ „Пловдив Север“, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив Възложител: ЕВН България Топлофикация ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24.08.2012 г., 15:00 ч.   Виж цялата […]

Прочети още…           Прочетена: 84
Стр. 2 от 41234