Общината няма да ни тормози за климатиците

След като в сряда главният архитект на София Петър Диков обяви, че ще предложи да се регламентира премахването на климатиците, тъй като те загрозявали фасадите, в четвъртък коментира, че бил неправилно интерпретиран. Столичната община няма да предприема спешни действия по…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения – възложител: Столична община

Наименование:Ремонт, възстановяване и обновяване на паркове, градини, зелени площи, междублокови пространства, детски площадки, площадни пространства, пешеходни зони и градски пространства – настилки, озеленяване, осветление, поливни системи, инфраструктура, паркови, архитектурни и други елементи. Възложител: Столична община Описание: Ремонт, възстановяване и обновяване…

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации – възложител: Столична община

Наименование:Обновяване на парк „Борисова градина” – I етап, част „Алейно осветление” Възложител: Столична община Описание: Обществената поръчка обхваща изпълнение на алейно осветление на парк „Борисова градина” по готов проект. Проектното решение по част алейно осветление е І етап от обновяване…

Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска, в района на с. Негован, район Нови Искър. Възложител: Столична община Описание: Възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско…

Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Ремонт на детски ясли на територията на град София. Възложител: Столична община Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи За контакти:ул. Париж №3, Партер, Стая №6, Андрей Стаменов Факс: 02 9861221 Адрес: София,  ул. „Московска“ №33 Адрес на възложителя: www.sofia.bg…

Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи на инсталации

Наименование:Изпълнение на фаза II на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община Възложител: Столична община Описание: Изпълнение на фаза II на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”…

Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения

Наименование:Изграждане на парк „Възраждане” по готов проект – 3 етапа. Възложител: Столична община Описание: Изграждане на парк „Възраждане” по готов проект – 3 етапа, I-ви етап. Oсн. предмет: 45212100: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих…

Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения

Наименование:Изграждане екопътеки в ПП „Витоша“ по готови проекти Възложител: Столична община Описание: Изграждане екопътеки в ПП „Витоша“ по готови проекти. Oсн. предмет: 45212100: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения За контакти:ул. Париж №3,…

Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи на релсови пътища за частично преминаващ под земята релсов път

Наименование: Довършване и пускане в експлоатация на трамвайна линия от Семинарията до Студентски град/ж.к. „Дървеница Възложител: Столична община Описание: ПРОЕКТ ЗА СТОЛИЧЕН ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013” Oсн. предмет: 45234123: Строителни и монтажни работи на релсови пътища…

Възложител: Столична община, Oсновен предмет: Инженерни услуги в строителството

Наименование:Проектиране, обследване, експeртизи и инвеститорски контрол за транспортни обекти Възложител: Столична община Описание: Проектиране, обследване, експeртизи и инвеститорски контрол за транспортни обекти Oсн. предмет: 71300000: Инженерни услуги в строителството За контакти:Дирекция “ Обществени поръчки и концесии“, Таня Кирилова Факс: 02…