Избират строителен надзор за обновяването на Централна жп гара-София

Кандидатите за строителен надзор на дейностите по рехабилитация на Централна жп-гара в София могат да подават оферти до 21 януари 2013 г., като предложенията им ще бъдат отворени на следващия ден. Това стана ясно от съобщение на Национална компания „Железопътна …

Строителен надзор – възложител: Община Берковица

Наименование:Проектът е насочен към обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност за подобряване на икономическото, социалното и екологично развитие на община Берковица Възложител: Община Берковица Oсн. предмет: Строителен надзор Прогнозна стойност: 15 167…

Строителен надзор – възложител: ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД

Наименование:Изграждане на стопанство за инструментален въздух в цех „Котелен” Възложител: ТЕЦ Марица изток 2″ЕАД Oсн. предмет: Строителен надзор Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/04/2012 15:00ч.   Виж цялата поръчка