Строителната продукция в ЕС през 2011 г.

По данни на Евростат през ноември 2011 г. ръст в строителството бележат 11 държави членки на съюза, а три остават с отрицателен „растеж” , сред които Испания и Словакия (-0,7%) и България (-0,3%). Най-големите увеличения са регистрирани в Словения (23,1%), Унгария (7,4 %) и Германия (4.5%). Като цяло строителство се през ноември се увеличило с 0.4% в еврозоната и с…