Вестник Строител » Публикации по ключова дума » строителни

55 специалности в 12 направления, сред които и такива в профил „строителство“ са приоритетни за Министерство  на образованието и науката.  В следващите 5 години се очаква броят на пенсионираните да е поне два пъти по-висок от учениците, обучаващи се по същите тези специалности в професионалните училища. Това стана ясно на брифинг с участието на просветния […]

Прочети още…           Прочетена: 175

Наименование:Строително- монтажни работи на обект “ Преустройство на места за настаняване на задържани лица към РУП- Сливен“, гр. Сливен, ул. Ген. Скобелев №5 Възложител: Областна дирекция на МВР- Сливен Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи по общо […]

Прочети още…           Прочетена: 234

Наименование:Изработване на технически проект за Нов мост на път ІІІ-208 “Провадия-Айтос” при км 67+909 Възложител: Агенция“Пътна инфраструктура“-Областно пътно управление-Бургас Oсн. предмет: Услуги по проектиране и конструиране на мостове Прогнозна стойност: 41000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/09/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 275

Въпреки амбициозната програма на депутатите при първото им заседание залата остана полупразна   Четири нормативни акта, засягащи строителния сектор, ще гледа Народното събрание през новата си сесия. До края на годината се очаква депутатите да приемат промените в Закона за водите и Закона за устройство на територията. За първо четене ще бъдат подготвени новите текстове […]

Прочети още…           Прочетена: 207

Наименование:Основен ремонт на съществуваща сграда „“ВИЛА РОЗА“, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Александър Батемберг“ №21, кв. 215, урегулиран поземлен имот II – архитектурен паметник на културата от местно значение Възложител: Областна дирекция на МВР Стара Загора Oсн. предмет: Други изкопни работи Строителни и монтажни работи на покривни конструкции Работи по покриване с керемиди Монтажни […]

Прочети още…           Прочетена: 240

Наименование:Извършване на строителен надзор на обект: : “Строеж канализация с.Козарско,подобект : „Модулна пречиствателна станция за битови отпадни води”МоПС2х500ЕЖ” Възложител: Община Брацигово Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 3 750 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/09/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 269

Наименование:Премахване на три общински къщи с адм. адрес: ул. “Тодор Каблешков” № 52А, ул. “Пчела” № 20, ул. “Видлич” № 53, находящи се на територията на район „Красно село“ – Столична община Възложител: „Красно село“ – Столична община Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/09/2012, 17:00 […]

Прочети още…           Прочетена: 279

Наименование:Поръчката касае извършване на строително монтажни работи, на сграда собственост на Министерство на финансите в Резиденция „Кричим”. Ще се извърши групов оглед на обекта на 05.09.2012 г. /сряда/ от 10.00 ч., сборен пункт пред официалния вход на Резидинция „Кричим“ от към село Куртово Конаре. Възложител: Министерство на финансите Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна […]

Прочети още…           Прочетена: 211

Наименование:Текущ ремонт на административната сграда, стопанисвана от ТП „ДГС Карлово”, гр. Карлово, включващ външно боядисване на фасадата на сградата, вътрешно боядисване на всички кабинети, сутерена и котелното помещение, както и ремонт на санитарните възли Възложител: „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, ТП „Държавно горско стопанство Карлово“ Oсн. предмет: Услуги по ремонт и поддръжка Прогнозна стойност: 9 204 […]

Прочети още…           Прочетена: 181

Наименование:Изготвяне на работен проект за “Възстановяване на общински пътища: Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ – Гиген-Дъбован-Гулянци – /ІІ-11/Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км Възложител: Община Гулянци Oсн. предмет: Архитектурно проектиране Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата […]

Прочети още…           Прочетена: 223

Наименование:Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София” Възложител: Столична община Oсн. предмет: Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 189

Наименование:Извършване на строителен надзор на обект: „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на река Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени Възложител: Община Брацигово Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 5 950 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/08/2012, 16:30 ч.   Виж цялата […]

Прочети още…           Прочетена: 200