Вестник Строител » Публикации по ключова дума » строителни (Страница 12)

Наименование:Строително-монтажни работи по възстановяване на съществуваща сграда „Спортен комплекс“ на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол Възложител: Тракийски университет Oсн. предмет: Хидроизолационни работи на покривни конструкции Монтажни работи на дограма за врати и прозорци Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки Работи по пребоядисване Прогнозна стойност: 125 000 лева Срок за получаване на […]

Прочети още…           Прочетена: 36

Наименование:Топлоизолация на фасадни стени, подмяна на водосточни тръби, подмяна и ремонт на метални решетки над англ. двор, демонтаж на дървена дограма и монтаж на РVС дограма Възложител: Софийска Община, р-н „Връбница“ Oсн. предмет: Топлоизолационни строителни работи Прогнозна стойност: 198 752 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2012, 17:00 ч.   Виж […]

Прочети още…           Прочетена: 55

Наименование:Обезопасяване на прилежащия скат над експлоатационна сграда на язовир „Цанков камък” Възложител: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Oсн. предмет: Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/05/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 51

Наименование:Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ–гр. Искър Възложител: Община Искър Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 925 174 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.06.2012 г., 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 60

Инж. Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика Чест прави на строителните фирми, че запазиха ядрото от добри специалисти МТСП подкрепя бранша в процеса на подобряване безопасността на труда в строителството   Инж. Тотю Младенов става министър на труда и социалната политика на 27 юли 2009 г., като напуска кметския стол в община Враца, […]

Прочети още…           Прочетена: 103

BG-Пловдив: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи 2012/S 73-119885 Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1, Дирекция „Правно-нормативно обслужване“, attn: Евелина Палчева, БЪЛГАРИЯ-4000-Пловдив. Tel. +359 32656736. E-mail: evelina_pal4eva@abv.bg. Fax +359 32656713. (Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 29.2.2012, 2012/S 41-066368) Относно: CPV:45232150 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи. […]

Прочети още…           Прочетена: 31

Наименование:Ремонт на улични и тротоарни настилки Възложител: Община Айтос Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи; Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях; Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти; Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка […]

Прочети още…           Прочетена: 41

В сезона на строителните ремонти да погледнем с добро око на затрудненията по пътищата   Амбициозната строителна програма на Столичната община за ремонт на мостовите съоръжения на обща стойност 7,3 млн. лв. беше достатъчно предизвикателство да обходим надлъж и нашир равното Софийско поле. „Стартирахме” с препатилия „Форд” от пресечката на бул. „България” с Околовръстното. В […]

Прочети още…           Прочетена: 69

Наименование:Ремонт, възстановяване и обновяване на паркове и градски пространства на територията на Столична община по обособени позиции Възложител: Столична Община Oсн. предмет: Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2012 – 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 51

Наименование:Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 год. Възложител: Община Лясковец Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 103 655 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.05.2012 г.,  17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 57

Наименование:Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд Възложител: Община Костинброд Oсн. предмет: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища; Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 226 250 лева Срок за получаване […]

Прочети още…           Прочетена: 42

Вследствие на извършени проучвания през миналата година Комисията на Европейския съюз написа доклад относно минималните изисквания за третиране на отпадъци в страните членки. В него беше извършен анализ на съществуващите регулации и на приетите директиви за обработка и третиране на отпадъците в съюза. Отпадъците са групирани в четири основни групи, като строителните са поставени в […]

Прочети още…           Прочетена: 58