Вестник Строител » Публикации по ключова дума » строителни (Страница 13)

Наименование:Частично изграждане на канализационна мрежа по част от ул. „Иван Рилски“ и ул.“Св.Св.Кирил и Методий Възложител: Община Ботевград Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 90 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/04/2012 17:00 ч.   Виж цялата поръчка     Източник: Tenders Electronic Daily

Прочети още…           Прочетена: 19

Наименование:Извършване на ремонтни работи в работните помещения на втори етаж и реновиране на фасадата в ТД“Бургас“ при КУИППД, гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 26А Възложител: Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 90 000  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: […]

Прочети още…           Прочетена: 40

Наименование:Подмяна на магистрален водопровод с. Долно Камарци – с. Стъргел; Изграждане на допълнителен акумулиращ обем – напорен резервоар с обем с обем 250 куб. м; Подмяна на главен водопроводен клон в с. Горна Малина от О.К. 1 до О.К. 209; Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Долно Камарци Възложител: Община Горна Малина Описание: Предмета на […]

Прочети още…           Прочетена: 46

Наименование:Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 14 „Изгрев“ – гр. Бургас Възложител: Община Бургас Описание: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 14 „Изгрев“ – гр. Бургас“. Условия: Разплащането по договора ще се извършва на 3 (три) плащания по банков път по […]

Прочети още…           Прочетена: 59

Наименование:Строително-монтажни работи по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие Възложител: Община Девня Описание: Предмет на поръчката «Строително-монтажни работи по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие”. В процедурата за възлагане на обществена поръчка са включени седем обекта (обособени позиции). Предвидените […]

Прочети още…           Прочетена: 57

Наименование:Реконструкция на селищна водопроводна мрежа село Мъдрец, община Гълъбово Възложител: Община Гълъбово Описание: Съгласно проектната документация, като предмет на строителството е реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Мъдрец, включваща най – често авариращи водопроводни клонове от амортизирани и задължително подлежащи на подмяна етернитови тръби. Проекта обхваща подмяната на водопровода в западната част на […]

Прочети още…           Прочетена: 50

Наименование:Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас Възложител: Община Бургас Описание: Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас“, Подобект 2: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Горно Езерово, гр. Бургас“. Подобект 2 включва:1. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация […]

Прочети още…           Прочетена: 72

След като се построят мостове, вятърни турбини и минни тунели, има нужда от непрекъсната инспекция за проверка на състоянието им. Тя обикновено се извършва трудно, което значи и много пари. Ако една повреда може да бъде засечена, преди да се превърне в структурен проблем, това би помогнало за подобрение на безопасността на този тип съоръжения. […]

Прочети още…           Прочетена: 45

Наименование:Изпълнение на строителство, включващо строителни, монтажни и консервационно – реставрационни работи Възложител: Община Разград Описание: 1. Консервационно – реставрационни работи, реконсервация, експониране и социализиране на археологически обекти и крепостна стена на територията на НАР „Абритус“; 2.Развитие на необходимата за атракцията туристическа инфраструктура – Оформяне на приемно пространство и Туристически информационен център , подходи /благоустрояване на […]

Прочети още…           Прочетена: 46

Застоят в строителството се отразява и по обратен начин на цените на част от строителните материали. Оказва се, че цените на бетона не са мръднали през почти цялата минала година, като повечето фирми продължават и в момента да продават на нивата и по ценовата листа от февруари 2011 г. Това в най-голяма степен се дължи […]

Прочети още…           Прочетена: 86

Три основни икономически тенденции в страната ни, а и в Европейския съюз са повлияли върху пазара на строителни материали през изминалата 2011 г., показа проучване на в. „Строител”. Това са продължаващият спад на активността в строителството – стартиране на нови и довършване на стари обекти, силно променливият пазар на горива и спекулативните движения на световните […]

Прочети още…           Прочетена: 100

Автор Инж. Стефан Карчев  гл. експерт в КСБ   Коледните празници и интересът за търсене на нови пазари и места за строителна дейност в условията на икономическата криза, както и противоречивата информация и данни за тази страна, ни накараха да предприемем това опознавателно пътуване до Албания. До страната на орлите и на неизследваните възможности за строителен […]

Прочети още…           Прочетена: 238