Вестник Строител » Публикации по ключова дума » строителни (Страница 2)

Наименование:Ремонт на част от двуетажна сграда – административна, ЦОП – с.Самуил Възложител: Община Самуил Oсн. предмет: Други довършителни строителни работи Прогнозна стойност: 10 997 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 225

Наименование:Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на строеж „Многофункционална спортна площадка“ и за текущ ремонт на помещения на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец Възложител: Технически университет – София Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки Работи по полагане на плочки […]

Прочети още…           Прочетена: 150

Наименование:Комплексен строителен инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на мълниезащитни въжета по мрежа 110 кV, с вградени оптични влакна и изграждане на комуникационна среда на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД” – реф.№ 072/2012г. – ЗОП Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи Услуги по […]

Прочети още…           Прочетена: 107

Наименование:Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площади в населените места от Община Доспат Възложител: Община Доспат Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1 676 794 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.08.2012 г., 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 241

Наименование:Изграждане на Център за интегриране на информационни методи и технологии в образованието Възложител: Основно училище „Св. Иван Рилски“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 110 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 178

Наименование:Изпълнение на строително монтажни работи по одобрен проект за разширение галерията на Терминал 2 Възложител: „Летище София“ ЕАД Oсн. предмет: Строителен надзор Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 113

Наименование:Извършване на ремонтни дейности в Детски ясли, Детска млечна кухня, Социални заведения и Целодневни детски градини в град Добрич по програмата за капиталови разходи за 2012 година Възложител: Община Добрич Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 120 455 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2012, 17:00 ч.   Виж […]

Прочети още…           Прочетена: 84

Наименование:Основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла, област Русе Възложител: Община Бяла Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти Прогнозна стойност: 105 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/08/2012, 17:00 ч.   […]

Прочети още…           Прочетена: 80

От август Израел облекчава чувствително условията за наемане на български строители,съобщи Димитрина Костадинова, шеф на дирекция “Международна трудова миграция и посредничество” в Агенцията по заетостта. Според решението на смесения комитет за прилагане на спогодбата за обмен на работна ръка между двете страни от 17 юли българите вече няма да доказват с трудови книжки и други документи […]

Прочети още…           Прочетена: 85

Наименование:Обществената поръчка включва: „Основен ремонт ЦДГ №7, гр. Нова Загора“ Възложител: Община Нова Загора Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Монтажни работи на дограма за врати и прозорци Топлоизолационни строителни работи Работи по ремонт и поддържане на покриви Срок за получаване на оферти или заявления […]

Прочети още…           Прочетена: 86

Наименование:Основен ремонт на сградите на НЗОК в градовете Пазарджик, Добрич, Плевен и Стара Загора, текущ ремонт в Разград, Перник и ЦУ на НЗОК Възложител: Национална здравноосигурителна каса Oсн. предмет: Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.08.2012 г., 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 124

Наименование:Текущ ремонт на сградния фонд на Национален военноисторически музей – София, филиал „Парк-музей на бойната дружба – 1444 г.” – Варна и филиал „Музей на авиацията” – Крумово Възложител: Национален военноисторически музей Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 63 470 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2012 г., 16:30 ч. […]

Прочети още…           Прочетена: 150