Вестник Строител » Публикации по ключова дума » строителни (Страница 6)

Наименование:Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от „ВиК” АД, гр.Ловеч Възложител: „В и К“ АД – гр. Ловеч Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища Прогнозна стойност: 65 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: […]

Прочети още…           Прочетена: 72

Наименование:Строително монтажни работи на строеж: Детска градина в УПИ ХІV, кв. 523 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив Възложител: Район „Централен“ – Община Пловдив Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи на инсталации Довършителни строителни работи Прогнозна стойност: 263 333,33 […]

Прочети още…           Прочетена: 41

Наименование:Изпълнение на строително – ремонтни работи в херметична част на контролирана зона на РО-5,6 блок, Бризгални басейни от 1 до 6 и вход на СББ Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Срок за получаване на оферти или […]

Прочети още…           Прочетена: 55

Наименование:Рехабилитация път 8 – 8 до Контейнерен терминал /инв. № 1610/, Пристанище Варна Запад Възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 34

Наименование:Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе Възложител: Община Русе Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 200 690 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/07/2012, 12:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 64

Наименование:Обновяване и ремонт на вътрешни обекти в Министерството на външните работи, предназначени за работа с граждани, протоколни и обществено значими изяви Възложител: Министерство на външните работи Oсн. предмет: Строителни работи по преустройство Прогнозна стойност: 165 515 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 20

Наименование:Подмяна на дограми в сградата на хотел „Дряново” – град Дряново Възложител: ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 37

Наименование:ЦНСТ, УПИ II, кв. 798 и УПИ XV, кв. 63 по плана на гр. Хасково Възложител: Община Хасково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове Прогнозна стойност: 1 163 650,40  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2012 г., 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 95

Наименование:Пребоядисване на вътрешни помещения в две сгради, изграждане на площадков водопровод, подмяна на абонатна станция и отоплителни тръби за централно топлоподаване Възложител: Спортно училище „Ген. Вл. Стойчев“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации Работи по сваляне на боя Работи по полагане на мазилка Работи […]

Прочети още…           Прочетена: 24

Наименование:Изграждане на туристическа пътека Неделино Възложител: Община Неделино Oсн. предмет: Услуги, свързани с недвижими имоти Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/07/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 50

Наименование:Работите, предвидени за ремонт, включват: Архитектурно-строителна част -ремонт и подмяна на покривни изолации,тенекеджийски работи по покрив,мазилки, шпакловки, боядисване, настилки, облицовки, подмяна на врати; Ремонт на ВиК инсталации-частична подмяна на тръбни отклонения,доставка и монтаж тоал.мивки ср.формат комплект, доставка и монтаж тоал. гърнета с долно оттичане комплект. Ремонт на Електроинсталация – демонтаж и монтаж осветителни тела и […]

Прочети още…           Прочетена: 21

Наименование:Ремонт на зала 22-ри септември гр. Благоевград Възложител: Община Благоевград Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради Прогнозна стойност: 88 888 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/07/2012, 17:30 […]

Прочети още…           Прочетена: 20