Работи по ремонт на пътища – възложител: Община Сливен

Наименование:Реконструкция на уличната мрежа кв. „Сини камъни”, Сливен Възложител: Община Сливен Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи на свързващи пътища – възложител: Община Кнежа

Наименование:Основен ремонт на път М2 /III-137, Кнежа – Гостиля/- местност Гергана Възложител: Община Кнежа Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на свързващи пътища Прогнозна стойност: 56500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2012, 17:00 ч.  …

Строителни работи по възстановяване – възложител: Община Угърчин

Наименование:Изпълнение на СМР по изготвените задания Възложител: Община Угърчин Oсн. предмет: Строителни работи по възстановяване Прогнозна стойност: 82 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/06/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации – възложител: Министерски съвет

Наименование:Извършване на ремонтни работи по водопроводни инсталации в комплекс Бояна, управляван от администрацията на Министерския съвет Възложител: Министерски съвет Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации Прогнозна стойност: 190 000 лева Срок за получаване на оферти…

Довършителни строителни работи – възложител: ОП „Общински пазари“ Община Пловдив

Наименование:Довършителни строително-монтажни работи на обект „Покрит пазар за плодове и зеленчуци с подземно паркиране Възложител: ОП „Общински пазари“ Община Пловдив Oсн. предмет: Довършителни строителни работи Прогнозна стойност: 262 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/06/2012,…

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Община Гулянци

Наименование:Ремонт на покриви: Позиция 1) „Ремонт покрив на сграда читалище с.Брест”; Позиция 2) „Ремонт на покрива на здравна служба с. Брест”; „Ремонт покрив на читалище в с. Милковица Възложител: Община Гулянци Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Наименование:Проектиране на тема: Ремонт на сгради и райони в ОРУ Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2012, 16:00  ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи -възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Наименование:Строително – ремонтни дейности на приемните помещения, изграждане и оборудване на перални и сушилни, помещения за готвене и всекидневни на три етажа в Регистрационно-приемателен център /РПЦ/ – София, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, гр.София, ул.“Монтевидео“…

Строителни и монтажни работи (За детски градини , За училища ) – възложител: Столична община

Наименование:Текущ и авариен ремонт на общинските детски и учебни заведения и общински имоти на територията на Район” Изгрев за 2012-2013 Възложител: Столична община Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи (За детски градини , За училища ) Срок за получаване на…

Строителни и монтажни работи – възложител: Предрпиятие „Водонелектрически централи“

Наименование:Ремонт покриви на сградоцентралата на ВЕЦ „Бели Искър Възложител: Предрпиятие „Водонелектрически централи“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2012, 12:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Кочериново

Наименование:Извършване на неотложни укрепителни мероприятия – стоманобетонни подпорни стени за укрепяване на южния скат на р. Рилска, с. Бараково, община Кочериново Възложител: Община Кочериново Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 200 000  лева Срок за получаване на оферти…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Тополовград

Наименование:Избор на изпълнител за предоставяне на проектантски услуги, които включват: Проектиране на обекти с работни заглавия както следва: 1. Фаза технически проект – „Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа, община Тополовград“; 2. Фаза технически проект – „Възстановяване на улични…