Азербайджан се интересува от опита ни в строителството на зимни курорти

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов се срещна днес в Баку с министъра на културата и туризма на Азербайджан Абулфаз Гарайев, който откри XI. международен туристически панаир AITF 2012. Изложението се провежда до 14 април и е сред…

Околовръстното на София – голямото предизвикателство

Голямото предизвикателство – така може да се определи строителството на Околовръстното шосе на София. Причината е, че в историята на около 60 км аутобан има всичко характерно за прехода в България – мутри, незаконно строителство, препродажба на терени, скъпи отчуждения,…

Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение – възложител: Столична Община

Наименование:Ремонт, възстановяване и обновяване на паркове и градски пространства на територията на Столична община по обособени позиции Възложител: Столична Община Oсн. предмет: Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение Срок за получаване на оферти или заявления за…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Варна

Наименование:Консултантска услуга по чл. 166 (1) от ЗУТ за нуждите на община Варна по обособени позиции Възложител: Община Варна Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството; Строителни консултантски услуги Прогнозна стойност: 7 500 000 лева Срок за получаване на…

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища – възложител: Община Костинброд

Наименование:Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд Възложител: Община Костинброд Oсн. предмет: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища; Строителни работи…

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради – възложител: Община Драгоман

Наименование:Проектиране на Спортен комплекс – реконструкция на стадион, изграждане на съблекални с лекарски кабинет, възстановителен център и мултифункционална зала – гр.Драгоман и заедно с него да се реализират игрище към детска градина в с.габер и открит фитнес в централната градска…

Довършителни строителни работи – възложител: Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, гр. София

Наименование:Строително ремонтни работи, включително аварийна и текуща поддръжка в студентски общежития № 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А , 61Б и стол 176, намиращ се в бл. 61Б от контингента на УАСГ” – гр. София Възложител: Университет по архитектура, строителство и…

Строителни и монтажни работи – възложител: Икономически университет гр. Варна

Наименование:Преустройство на хранителен комплекс /кухня, столова и академичен клуб/ в 4-ри етажна сграда на Учебен блок № 2, ул ”Евлоги Георгиев” № 24, гр.Варна по реда на чл.151 от ЗУТ Възложител: Икономически университет гр. Варна Oсн. предмет: Строителни и монтажни…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Ардино

Наименование:Изпълнение на СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино” Възложител: Община Ардино Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи, Строителни работи по възстановяване и възобновяване, Строителни работи по реставрация Строителни работи на терени на съоръжения за…

Работи по ремонт на пътища – възложител: Община Брезово

Наименование:Обществената поръчка включва ремонт на: общинската пътна мрежа; републиканската пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и ремонт улична мрежа в населените места на Община Брезово Възложител: Община Брезово Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 165 000 лева…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Свиленград

Наименование:Осъществяване на строителен надзор на обект:„Рехабилитация на пътища и изграждане на велопътека в района на с.Мезек, общ.Свиленград“ и на обект:„Реставрация, консервация и експониране на Средновековната крепост в с. Мезек” Възложител: Община Свиленград Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството…

Работи по поставяне на пътна сигнализация – възложител: Община Пловдив

Наименование:Поддържане, ремонт, възстановяване, актуализиране и въвеждане на нова Вертикална пътна сигнализация и нанасяне на хоризонтална пътна маркировка по главната и второстепенна улична мрежа на територията на Община Пловдив Възложител: Община Пловдив Oсн. предмет: Работи по поставяне на пътна сигнализация Прогнозна…