Вестник Строител » Публикации по ключова дума » строителство (Страница 5)

Наименование:Основен ремонт ул. „Ал.Стамболийски“ – ОК 346,344, 338, 337 -/пътна част и водопровод/ – гр. Велики Преслав Възложител: Община Велики Преслав Oсн. предмет: Строителни работи по изпълнение на основа на улици Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/09/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 71

Наименование:Текущ ремонт на административната сграда, стопанисвана от ТП „ДГС Карлово”, гр. Карлово, включващ външно боядисване на фасадата на сградата, вътрешно боядисване на всички кабинети, сутерена и котелното помещение, както и ремонт на санитарните възли Възложител: „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, ТП „Държавно горско стопанство Карлово“ Oсн. предмет: Услуги по ремонт и поддръжка Прогнозна стойност: 9 204 […]

Прочети още…           Прочетена: 178

Наименование:Изпълнение на частичен ремонт в санитарните помещения на физкултурния салон на ДИКПО-Варна, структурно звено на Университета с административен адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ №1. Обект на поръчката е изпълнение на облицовъчни работи с теракотни и фаянсови плочки, съгласно предварителна количествена сметка. Възложителят осигурява възможност за започване на работа веднага, след сключване на договор […]

Прочети още…           Прочетена: 63

Наименование:Ремонт път ІV-12122 Кула – Големаново (от км.0+000 до км.1+270) – предвижда се извършване на земни, пътни и асфалтови работи. Възложител: Община Кула Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища Прогнозна стойност: 100 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за […]

Прочети още…           Прочетена: 53

Наименование:Дейностите, които са предвидени за изпълнение са във връзка с Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 05/313/00084 по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. сключен между Община Белоградчик и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и включват : 1. Рехабилитация на съществуваща пешеходна алея […]

Прочети още…           Прочетена: 51

Наименование:Ремонт и реконструкция на пътя от с. Долно Камарци, община Горна Малина до вилна зона Долно Камарци, община Горна Малина Възложител: Община Горна Малина Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 76 006 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2012, 16:30 […]

Прочети още…           Прочетена: 55

Наименование:Извършване на Строително – ремонтни работи по подмяна на водопроводни щрангове на блок № 58 „Б“ на „Студентски столове и общежития“ЕАД – в град София, Студентски град,бл.58 Възложител: „Студентски столове и общежития“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 16 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2012, 16:00 […]

Прочети още…           Прочетена: 66

Наименование:Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично””, реф. № PPС 12-062 Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08.10.2012 г., 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 243

Наименование:Строително – монтажни работи по одобрени инвестиционни проекти по всички части за следните обособени позиции: 1. Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22 180 град Казанлък. 2. Ремонт на хранителен блок във военно формирование 34 750 град Карлово. 3.Ремонт на хранителен блок във военно формирование 34 340 Горна Баня Възложител: Министерство на отбраната Oсн. […]

Прочети още…           Прочетена: 210

Наименование:Основен ремонт на общинска пътна мрежа: Път LOV 1050 от км15+700 до км.+17+200 до табела с. Владиня-1,5 км. Възложител: Община Ловеч Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици Прогнозна стойност: 128 210,24 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2012 г., 10:00 ч.   Виж […]

Прочети още…           Прочетена: 283

Наименование:Различните типове ремонт се разделят в шест категории: • Ръчни кърпежи • Машинни кърпежи • Изравняване • Локални ремонти • Конструкция • Периметров път – 3 метра широчина Възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/08/2012, 16:00 ч.   […]

Прочети още…           Прочетена: 186

Наименование:Целта и обхвата на настоящото задание е да се разработи документация във фаза – работен проект, която да се използва при реконструкцията на съоръженията и преоборудването на съществуващите инсталации, намиращи се в ГСМ – Летище Варна, така че да се осигури надеждна работеща система, съответстваща на нормативните изисквания. В резултат на изготвянето на работния проект […]

Прочети още…           Прочетена: 44