Открита е телефонна линия за подаване на сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на министерството в изборния процес

На тел. 02/982 22 32, факс 02/982 56 46 и на имейл izbor@mvr.bg гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Откриването на линията е част от предприетите във…