Законовите промени за свързаността на Търговските регистри в ЕС са внесени в НС

Промените в Закона за Търговския регистър, които предвиждат свързването му с търговските регистри на държавите от Европейския съюз (ЕС), са внесени за обсъждане в Народното събрание. Предвижда се да бъде създадена единна електронна платформа, която да обедини търговските регистри на…