Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Варна

Наименование:Консултантска услуга по чл. 166 (1) от ЗУТ за нуждите на община Варна по обособени позиции Възложител: Община Варна Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството; Строителни консултантски услуги Прогнозна стойност: 7 500 000 лева Срок за получаване на…

ЧЕЗ с нови услуги за потребителите

Седем години след стъпването си на българския пазар ЧЕЗ предлага близо 100 вида услуги на своите клиенти, за да ги улесни и да им спести време. Една от най-популярните услуги е безкасовото плащане на сметките. Всеки месец средно 160 хиляди…