Владимир Кехайов: Фирмите подкрепят становището на ръководството на КСБ работата по обществените поръчки да продължи

Росица Георгиева Г-н Кехайов, бихте ли ни разказали малко повече за себе си, как избрахте строителната професия? Представете фирмата, която ръководите, и в каква сфера на строителството е специализирана? Председател съм на ОП на КСБ – Смолян, за втори мандат.…

Инж. Стефан Стоев: Голям проблем пред фирмите е закъсняването на плащанията от страна на общините

Росица Георгиева Инж. Стоев, в началото на нашия разговор ще Ви помоля да се представите – как избрахте строителната професия, коя е фирмата, която ръководите, и в каква сфера на строителството е специализирана? Завършил съм строителен техникум в периода 1976…

Илиян Терзиев: Не разделям фирмите на малки и големи. Има можещи и неможещи

Ренета Николова   Г-н Терзиев, каква беше 2013 г. за високото строителство? Има ли позитивни тенденции или не? От моя гледна точка има положителна тенденция. Нещата се промениха, коренно от преди, когато имаше страшно много търгове, изпълнението на малка част…

И фирмите без дейност подават годишни декларации

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2011 година. Те попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност…