Радослав Миленков е определен за председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Правителството освободи по негова молба досегашния председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Росен Николов и определи на поста Радослав Миленков. Радослав Миленков е магистър по финанси от УНСС и притежава дългогодишен опит в банковата…